Inkomensbeheer of budgetbeheer

Niet iedereen heeft inzicht in zijn/haar uitgavenspatroon. Sommige hebben helemaal niet in kaart wat ze allemaal moeten betalen aan vaste lasten.

Enough Inkomensbeheer neem uw financiële huishouding over. U krijgt een leefgeld-rekening waarop iedere week op een vaste dag leefgeld wordt overgemaakt.

Werkzaamheden: Enough Inkomensbeheerder.

  • Inventarisatie van uw inkomsten en uitgaven.
  • Het uitwerken van uw begroting/kasboek.
  • Het betalen van uw vaste lasten.
  • Het aanvragen van eventuele toeslagen.
  • Het aanvragen van eventuele kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen.
  • Het geven van (financieel) advies m.b.t. bijvoorbeeld uw lopende/nieuwe zorgverzekering of energieleverancier of telefoonprovider.
  • Stabilisatie van uw financiële huishouding.
  • Berekening beslagvrije voet in geval van (aankondiging) loonbeslag.
  • Haalbare betaalafspraken maken (m.u.v. problematische schulden).